job

job
[xhob] n.,v. -n 1. punë; make a bad/good job bëj punë të keqe/të mirë; that's not my job ajo s'është puna ime. 2. detyrë; he's only doing his job ai bën thjesht detyrën; I had the job of telling him unë kisha për detyrë t'i thoja. 3. punë, vend pune; look for a job kërkoj punë; part-time/ full-time job punë me orart ë pjesshëm/të plotë; be out of a job jam pa punë. 4. gjë; përfundim, rezultat; bëmë; it's a good job that u bë mirë që; give sth up as a bad job heq dorë nga një gjë që s'ia vlen; that's just the job! tamam ajo që duhej! a good job too! edhe kjo na duhej! he was caught doing a bank job e kapën tek përpiqej të bastiste bankën; that car is a nice little job ajo makinë është një perlë e vërtetë. 5. attr. pune, për punë; job centre zyrë pune; job creation scheme projekt për krijimin e vendeve të reja të punës; go job-hunting dal për të kërkuar punë.
on the job në detyrë, në punë /-v 1. blej me shumicë për rishitje. 2. u jap punë, shpërndaj punë. 3. shpërdoroj postin, bëj shpërdorime. 4. bëj punë të rastit
jobber ['xhobë:] n 1. rishitës, komisioner. 2. shpërdorues posti; nënpunës i korruptuar. 3. punëtor me copë
jobholder ['xhob'houldë:] n. i punësuar
jobless ['xhoblis] adj.,n. i papunë
job lot ['xhoblot] n. parti malli, sasi mallrash të ndryshme
* * *
punë

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • job — job …   Dictionnaire des rimes

 • Job — • One of the books of the Old Testament, and the chief personage in it Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Job     Job     † …   Catholic encyclopedia

 • job — W1S1 [dʒɔb US dʒa:b] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(work)¦ 2¦(duty)¦ 3¦(something you must do)¦ 4 on the job 5 I m only/just doing my job 6 it s more than my job s worth 7 do the job 8 have a job doing something/have a job to do something 9 do a job on… …   Dictionary of contemporary English

 • JOB — JACQUES MARIE GASTON ONFROY DE BRÉVILLE dit (1858 1931) Né à Bar le Duc, Jacques de Bréville commence à signer Job dès son enfance crayonneuse au collège Stanislas. D’un milieu familial peu ouvert à la République naissante, il hérite d’une pensée …   Encyclopédie Universelle

 • job — [ dʒab ] noun *** ▸ 1 work to earn money ▸ 2 particular piece of work ▸ 3 duty ▸ 4 a crime ▸ 5 something of particular type ▸ 6 something computer etc. does ▸ + PHRASES 1. ) count work that you do regularly to earn money. When you ask someone… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Job — 1 Job 2 Job 3 Job 4 Job 5 Job 6 Job 7 Job 8 Job 9 Job 10 Job 11 Job 12 Job 13 Job 14 …   The King James version of the Bible

 • Job — (britisch [ˈdʒɒb], amerikanisch [ˈdʒɑːb], deutsch [ˈdʒɔp] oder umgangssprachlich [ˈʒɔp]) bezeichnet in der Umgangssprache (allerdings zunehmend auch amtlich, siehe z. B. Jobcenter), einen Arbeitsplatz, eine Stelle (Organisation), eine… …   Deutsch Wikipedia

 • Job — (j[o^]b), n. [Prov. E. job, gob, n., a small piece of wood, v., to stab, strike; cf. E. gob, gobbet; perh. influenced by E. chop to cut off, to mince. See {Gob}.] [1913 Webster] 1. A sudden thrust or stab; a jab. [1913 Webster] 2. A piece of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Job — may refer to:* a joe (role) served by a person or thing: ** Employment, where a person is in a long term relationship performing a service for an employer ** Occupation (economic), where a person performs a certain role over a long period ***… …   Wikipedia

 • JOB — Création 1838 Dates clés 1987 rachat par Bolloré (OCB) 2000 rachat de la marque par Republic Technologies Fondateurs Jean Bardou …   Wikipédia en Français

 • job — job; job·ber; job·ber·nowl; job·bery; job·less; job·mas·ter; nut·job·ber; pre·job; mc·job; job·ble; job·less·ness; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”